Rinnegan Yếu? Có Từng Nghe Pain Lục Đạo! Convert

Rinnegan Yếu? Có Từng Nghe Pain Lục Đạo! Convert

Số chương: 227
Lượt xem: 455
【 Cao võ + Hokage + Quốc vận + Kỹ thuật lưu + Võng du + Nhiệt huyết 】
Diệp Thu xuyên qua dị thú xâm lấn cao võ thế giới, mắt mù 3 năm, ngoài ý muốn thức tỉnh linh nhãn thiên phú, lại bị thế nhân chế nhạo.
“Chết cười, hắn thế mà thức tỉnh là vô dụng nhất linh nhãn thiên phú, thực sự là ném cha mẹ khuôn mặt!”
Diệp Thu mỉm cười: “Ngươi có từng nghe......

Pain lục đạo?”
Làm sáu tôn gần như thần minh tồn tại từ trên trời giáng xuống.
Thế người mới ý thức được, cái gì là thần uy!
Đích tôn, nhìn kỹ, tiểu Nam......

Khục, Rinnegan là chơi như vậy !

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC