(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Tác giả: Đỗ Liễu Liễu
Số chương: 199
Lượt xem: 2731
TÊN TRUYỆN: Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!
TÁC GIẢ: Đỗ Liễu Liễu
CONVERT (WIKI DỊCH): ‿✿քհù✿ժเêմ✿‿
THỂ LOẠI: Mau xuyên, nữ cường, 1vs1, HE
EDITOR: Charlotte
Ngày Đào Hố: 1/1/2020
Ngày Lấp Hố: Không Biết
Số Chương: >2000 chương

LỊCH RA CHƯƠNG: 2-3 chương / ngày

VĂN ÁN:

Hoá ra từ trước đến nay, nàng chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi, luôn có một kết cục thực thảm. Sau này tỉnh ngộ lại, ông trời không thương mà còn trói buộc vào thiểu năng trí tuệ hệ thống. Không phát quà tân thủ, cũng không có cả quà người chơi lâu năm. Hoàn thành nhiệm vụ cũng không phát thưởng. Hay lắm, nàng quyết định không làm nữa. Rác rưởi hệ thống cút.

Hệ thống: Cảnh cáo! Nếu kí chủ không làm việc tử tế sẽ bắt đầu tiến hành trừng phạt.

Đường Quả: Nằm mơ.

Hệ thống: Ký chủ, cầu xin người, hãy nương tay đừng bắt nạt nam nữ chủ.

Đường Quả: Không có khả năng.

Hệ thống: Ký chủ tính toán sẽ huỷ diệt thế giới này như thế nào. Thỉnh nhẹ tay a~

Đường Quả: Nhẹ tay thì có thể. Nhưng ngươi mau giúp ta tìm thông tin của nam nhân kia cho ta.

Hệ thống: Được được được... Rất nhanh sẽ có mong kí chủ đợi một lát.

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC