Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]

Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]

Tác giả: Ôn Thụy An
Số chương: 111
Lượt xem: 2615

Trích đoạn truyện Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]

Bọn họ lập tức rút lui.

Hành động lần này của bốn người bọn họ có thể nói là “gan lớn bằng trời”.

Cũng vì kế hoạch này quả thật lớn gan điên cuồng, đủ khiến cả thiên hạ đều kinh hãi, cho nên bọn họ mới chịu ra tay, mới nguyện hành động.

Hành động lần này của bọn họ là ám sát một người.

Người này họ Triệu.

Họ Triệu cũng không có gì đặc biệt. Triệu là họ lớn, quan to đức cao vọng trọng trọng triều thì có đám người Triệu Chiêm, Triệu Quân Tích, tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm cũng có đám hảo thủ như “Long Huynh Hổ Đệ” Triệu Đại Tặc *, Triệu Đại Đạo, cùng với “Sát Nhân Vương” Triệu Nhất.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC