Pokemon Chi Ta Vốn Thuần Lương Convert

Pokemon Chi Ta Vốn Thuần Lương Convert

Số chương: 464
Lượt xem: 8384
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Pokemon chi ta vốn thuần lương 】 nghe nói độc giác trùng rất yếu? Đó là bởi vì ngươi đồng thời chưa từng gặp qua MEGA Beedrill bắp thịt có vẻ như chỉ là phổ thông tinh linh, nhưng ta chỉ là suy nghĩ một chút nó tiến hóa cuối cùng quái lực một cái nắm đấm dùng “Hỏa diễm quyền ” , một cái nắm đấm dùng “Cấp đống quyền ” , liền đã hết sức hưng phấn , có vẻ như nó còn có hai cái nắm đấm, vậy thì một cái nắm đấm dùng “Sấm sét quyền ” , một cái nắm đấm dùng “Bạo Liệt Quyền ” Tốt có vẻ như...

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC