Pokemon Chi Bắt Đầu Thu Được Phó Bản Hệ Thống Convert

Pokemon Chi Bắt Đầu Thu Được Phó Bản Hệ Thống Convert

Số chương: 486
Lượt xem: 7849
【 Pokemon 】【 Pokemon 】【 Pokémon 】【 Thế giới pokemon 】【 Nửa cái vô địch văn 】
Trong vũ trụ tự do di động Deoxys, sáng tạo thế giới vạn vật Arceus, nắm giữ tất cả tinh linh gen mộng ảo.
Trương thụy: “Rất xin lỗi, những thứ này ta muốn hết.”
Trương thụy xuyên qua đến thế giới pokemon, thu được tinh linh phó bản hệ thống.
“Leng keng!

Chúc mừng túc chủ thông qua quan đều liên minh thu được quán quân.”
......
“Leng keng!

Chúc mừng túc chủ thông qua màu u liên minh thu được quán quân.”
......
Trương thụy: “Liên minh thật sự là quá đơn giản, ta vẫn đi đánh lửa tiễn đội a!”

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC