Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Kinh Đốn Hải
Số chương: 75
Lượt xem: 5678

Đọc thử truyện Nữ Quan Lan Châu

Tôi tên là Nhậm Lan Châu, hiện giờ là một nữ quan trong phủ của Tháitử Cảnh Thành của vương triều Đại Cảnh.

Vào một buổi sớm nọ ở vương triều Đại Cảnh, trong cung và trong phủ vương gia đều có người được phong làm nữ quan. Nữ quan là người không làm chuyện của thị nữ, không có trách nhiệm của thê thiếp.Nữ quan chia làm ba cấp bậc: lục phẩm, ngũ phẩm và tứ phẩm. Người được phong làm nữ quan phải là người có tài, có học vấn, tài năng của họ có thể sánh ngang với các tài tử đương triều.

Ngày tôi được phong làm nữ quan, vương gia Cảnh Phi không ngại đường xa, giục ngựa ngày đêm đến Miên Thành chỉ để nhìn tôi, hắn nói muốn nhìn dáng vẻ tôi mặc trang phục nữ quan.

Tôi đã thay xong trang phục từ rất sớm,trang phục màu tím nhạt, rất hợp ý tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, Mạng trạng nguyên của tiền triều khi được phong quan cũng mặc một thân trang phục màu tím. Lúc ấy,tân trạng nguyên vui mừng nhướng mày, tài năng văn chương hơn người, đường làm quan rộng mở.Quan phục màu tím vô cùng chói mắt trong gió xuân,thu hút ánh mắt của tất cả văn võ bá quan trong triều, đã đoạt đi biết bao tấm lòng của các tiểu thư khuê các ở Kinh thành.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC