Mộc Diệp Chi Bắt Đầu Đánh Dấu Rinnegan Convert

Mộc Diệp Chi Bắt Đầu Đánh Dấu Rinnegan Convert

Thể loại: Huyền huyễn
Số chương: 289
Lượt xem: 449
Trọng sinh tại Uchiha nhất tộc một cái bình thường hạ nhẫn trên thân, Lưu Nhận vốn cho là mình muốn trải qua tầm thường vô vi một đời, không nghĩ tới lại khóa lại đánh dấu hệ thống.
Tại cầu Kannabi đánh dấu, thu được ban thưởng 【 Rinnegan 】
Tại Hokage cao ốc đánh dấu, thu được ban thưởng 【 Phi lôi thần 】
Tại kết thúc đáy vực đánh dấu, thu được ban thưởng 【 Tiên nhân thể 】
......
Ôm không đạt lục đạo cấp không xuống núi ý nghĩ, Lưu Nhận một mực tại Mộc Diệp yên lặng đánh dấu.
Thẳng đến mười năm sau, Mộc Diệp quyết định muốn hủy diệt Uchiha nhất tộc, Lưu Nhận bị thúc ép ra tay rồi.

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC