Mạt Thế Chi Trở Về Nạn Đói Convert

Mạt Thế Chi Trở Về Nạn Đói Convert

Tác giả: Nãi Nhiên
Số chương: 482
Lượt xem: 9481

- Văn án -Đời trước, Đường Mạt ở mạt thế mở ra khi không cẩn thận đánh mất chính mình không gian ngọc trụy, mất đi lớn nhất bàn tay vàng, sau đó lại luyện phế dị năng, mất đi thân nhân, nhận hết xa lánh, sinh sôi đem một tay hảo bài đánh nát nhừ, cuối cùng mệnh tang dị thú chi khẩu.Lại lần nữa mở hai mắt, Đường Mạt trọng sinh về tới mạt thế bắt đầu trước một cái tuần, hết thảy bi kịch đều còn không có phát sinh! Nàng lại sẽ như thế nào nắm chắc cơ hội tốt, đi ra chính mình mạt thế cường giả chi lộ?Tác giả tự định nghĩa nhãn: Sảng văn, Trọng sinh


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC