Long Du Thiển Khê

Long Du Thiển Khê

Tác giả: Tử Kinh
Số chương: 15
Lượt xem: 2751

Đọc thử truyện Long Du Thiển Khê

Hai mươi lăm tuổi, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nguyệt Khê tuy rằng không biết nói sinh nhật chính mình khi hai mươi lăm tuổi lúc ấy sẽ đặc biệt như thế nào, nhưng dù sao cũng sẽ không giống như thế này gióng trống khua chiêng mời đến các giới nhân vật nổi tiếng, có thể sánh bằng thọ yến của tổng tài.

Như một con mèo ngồi nép mình vào góc tối, Nguyệt Khê cố gắng không để cho người khác nhìn đến hắn. Hắn tuy rằng là khách, cũng cầm trên tay Thương gia thiệp tới đây, nhưng hắn biết hắn tuyệt đối không được hoan nghênh cũng như thân phận không ai thừa nhận. Ngồi ở vị trí này lại có thể rất dễ dàng nhìn đến chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, hai mươi lăm tuổi -Thương Phong Dật – là một mỹ nam tử được giới  xã hội thượng lưu công nhận, không phải là cái đẹp hoàn toàn nữ tính hóa, cũng không phải là một loại nho nhã thông thường, mà là đơn giản bốn chữ khái quát: tao nhã như ngọc.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC