Lão Bà Thỉnh An Phận Convert

Lão Bà Thỉnh An Phận Convert

Tác giả: Hoa Hoàn Một Khai
Thể loại: Đô thị tình duyên
Số chương: 397
Lượt xem: 9542

Ta thật cẩn thận mà tồn tại, chính là sợ hiệu ứng bươm bướm làm ta mất đi ngươi.Hữu nghị nhắc nhở:Đọc bổn văn trước thỉnh đói bụng, mang hảo bật lửa cùng dầu diesel, giấy bút, không cần lão hỏi “Ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ tắc ta cẩu lương” “Vì cái gì muốn nghiền ta mặt” chờ này loại vấn đề, hằng ngày ấm áp vô lưỡi dao.


Mục lục sách

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC