Không Có Kiếp Sau

Không Có Kiếp Sau

Tác giả: Nguyệt Hạ Tang
Số chương: 274
Lượt xem: 3025
Edit: Bi
Thể loại: ảo tưởng không gian, hoan hỉ oan gia, khoa học viễn tưởng, tương lai giá không, 1×1, HE.

"Mọi việc xảy ra trong thế giới này đều vì con mà sinh ra"

Nhân vật chính: Mục Căn, Olivia

Nhân vật phụ: Alpha, Sigma…


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC