Khó Làm Thái Tử Phi

Khó Làm Thái Tử Phi

Số chương: 99
Lượt xem: 1896

Đọc truyện full Khó Làm Thái Tử Phi

Kiếp trước không tốt, kiếp này Tri Huyện; kiếp trước làm ác, kiếp này phụ quách; tội ác chồng chất, phụ quách tỉnh thành.

Cô cô ta sửa những lời này như sau: Kiếp trước không tốt, kiếp này cung nữ; kiếp trước làm ác, kiếp này cung phi; người tội ác chồng chất, sẽ làm thái tử phi.

Ta vẫn cảm thấy những lời này rất hợp với ta, nhớ tới ta tiếp trước tội ác chồng chất, kiếp này mới nhập chủ đông cung, làm thái tử phi.

Phần công việc này khổ quá mà!


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC