Hokage: Nằm Vùng Bản Thân Tu Dưỡng Convert

Hokage: Nằm Vùng Bản Thân Tu Dưỡng Convert

Số chương: 454
Lượt xem: 10956
Sharingan? Kính vạn hoa? Luân hồi nhãn?
Lẫm người lắc đầu biểu thị: Bất tử chi thân + Bát môn độn giáp tìm hiểu một chút.
Xuyên qua thế giới Naruto, mới từ Tà Thần dạy chạy trốn tới làng mưa, lại bị Hanzō Kì Nhông phái đi Mộc Diệp nằm vùng;
Trước đây đã nói 3 năm, có thể sau 3 năm lại 3 năm, sau 3 năm lại 3 năm...
Nhanh mười năm nửa Tàng đại nhân, Sarutobi lão gia hỏa kia hôm nay lần thứ năm hẹn đàm luận ta, bức ta kế vị, trở thành đệ tứ!
Mẹ a ~ Ta không muốn làm Hokage, ta chỉ muốn về nhà kết hôn a!

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC