Hokage Hình Người Vĩ Thú Convert

Hokage Hình Người Vĩ Thú Convert

Tác giả: Tâm Hỏa Thiêu
Số chương: 203
Lượt xem: 8455
【 Phi lô tiểu thuyết Internet A cấp ký kết tiểu thuyết: Hokage hình người vĩ thú 】 vạn giới xuyên qua hệ thống, chúc ngài một đường thành thần, hướng đi đỉnh phong!

Vòng xoáy Viêm minh mang theo vạn giới xuyên qua hệ thống, đi tới thế giới Naruto, thu thập mười con vĩ thú gen chế tạo tối cường tiên nhân thể, thành tựu tối cường tiên nhân hình thức.

Tiên nhân bình thường hình thức, hai uông tiên nhân hình thức, kiếm Tiên Tiên người hình thức......

Át chủ bài nhiều hù chết ngươi!

Rasengan, hào Viêm Rasengan, xoắn ốc Viêm Đạn, xoắn ốc Kiếm Hoàn, hồng ngọc Rasengan...

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC