Hoàng Đế Của Hoàng Đế Truyện Full

Hoàng Đế Của Hoàng Đế Truyện Full

Tác giả: IK Lương
Số chương: 38
Lượt xem: 4242

“A…” Huyền Ngôn Nặc cúi đầu biết chép miệng.“Hoàng thượng giá lâm!!”Hoàng thượng —— Dật Thanh Thích một thân hoàng bào c

hậm rì rì ngồi trên long ỷ, nhìn lướt qua mấy tú nữ phía dưới.“Bắt đầu đi.”“Tuân mệnh. Tuyển tú bắt đầu!!!!!”


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC