Họa Mi Điểu

Họa Mi Điểu

Tác giả: Hoàng Ưng
Số chương: 4
Lượt xem: 542

Đọc truyện Họa Mi Điểu

“Chim họa mi cũng biết giết người à?”

“Tại sao không biết? Trân Châu ở Di Hồng viện, Giả Như Hoa con gái Giả Nhân Nghĩa, Hồ Kiều nữ tiêu sư độc hành không phái là chết dưới tay Họa Mi Điểu sao?”

“Được ngươi nhắc tới, ta cũng nhớ ra rồi”. Tào Tiểu Thất giống như sực nhớ ra, tròng mắt đảo một cái “Ngươi là nói tới Họa Mi Điếu trong mấy tháng nay quậy tung cả thành Lạc Dương này lên phải không?”

Khâu Lão Lục gật đầu hỏi lại “Họa Mi Điểu sau khi giết người luôn luôn không quên một chuyện, ngươi biết là chuyện gì không?”

Từ khóa: ,

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC