Hệ Thống Chi Cứu Vớt Pháo Hôi Convert

Hệ Thống Chi Cứu Vớt Pháo Hôi Convert

Số chương: 353
Lượt xem: 9815

Ngôn lăng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bởi vì một cái trò chơi bị bệnh tâm thần giết chết, sau đó lại bị chế trượng tiểu hệ thống nhặt được, bắt đầu rồi không biết ngày đêm, vô cùng vô tận cứu vớt pháo hôi kiếp sống.Vô luận là thánh mẫu bạch liên hoa, vô tình đặc công phi, cực phẩm lục trà kỹ nữ…… Vẫn là hoa tâm ngoại tình nam, tà mị sát nhân cuồng…… Liền tính là cửu thiên chư thần, nên ngược, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, chúng ta khẩu hiệu chính là: Ngược tra! Nghịch tập! Trời cao!( vô cp, không mừng đường vòng. )


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC