Già Thiên Chi Người Trong Cẩu Đạo Convert

Già Thiên Chi Người Trong Cẩu Đạo Convert

Số chương: 244
Lượt xem: 475
Rất ưa thích già thiên bộ tiểu thuyết này, cũng nhìn rất nhiều già thiên đồng nhân tiểu thuyết, luôn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, nếm thử tự viết một chút.

Nhân vật chính là Diệp Phàm nguyên tác bên trong đồng học Trương Ninh bay, có một cái không gian hệ thống, vừa mới bắt đầu nhân vật chính tên là Hàn Lập, về sau lại đổi thành Trương Ninh bay.

Giảng thuật là dùng không gian hệ thống lặng lẽ trộm lấy công pháp và thiên tài địa bảo, lặng lẽ chụp hắc chuyên, muộn thân phát tài tiểu cố sự.

Đương nhiên, Trương Ninh bay sẽ không vẻn vẹn thoả mãn với đó, ngày khác thành tựu Hồng Trần Tiên, đánh vào thượng thương, hủy diệt cao nguyên Thủy tổ, cũng là giấc mộng của hắn một trong.

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC