Diêm Vương Thoa

Diêm Vương Thoa

Tác giả: Liễu Tàn Dương
Số chương: 30
Lượt xem: 7825

Đọc truyện Diêm Vương Thoa

Mầm lửa cách một dốc núi xông thẳng lên trời, một luồng khói đen ngùn ngụt hòa vào mây xanh. Đám lửa hừng hực đó cháy phía bên sườn núi. Đây tuyệt đối không phải lửa rừng càng không phải đốt núi. Đó là...

Kim Tiểu Sơn vừa bước khỏi rừng đã nhìn thấy đám lửa đó. Đám lửa làm chàng giật mình kinh hãi.

Ném rơi con heo rừng đang vác trên vai Kim Tiểu Sơn chạy cuồng loạn nhắm dốc núi cách ngoài ba dặm đó. Xa xa, chàng nhìn thấy ngôi nhà cực khổ trăm bề chàng mới dựng thành đã cháy hết rồi. Lúc đầu chàng chỉ lẩm bẩm :

- Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu của ta.

Từ khóa: ,

Mục lục sách

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC