Danh Môn

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt
Số chương: 631
Lượt xem: 36420

“Danh Môn” lấy bối cảnh đế quốc và thế gia tồn tại song song bởi sự chia rẽ của đế quốc Đại Đường khiến quân quyền rơi vào tay của người ngoài. Lúc này, thiên hạ hình thành nên bảy thế gia lớn.

Bảy thế gia này đã cùng nhau đánh đuổi giặc Thát, trả lại hòa bình xã tắc thế nhưng cũng mong muốn thâu tóm quyền lực. Vì vậy, họ đã giao ước hẹn rằng cứ cách năm năm, lần lượt từng đại thế gia sẽ thay nhau làm Tể tướng, nắm quyền kiểm soát triều chính. Thế nhưng riêng họ Thôi ở Sơn Đông đã nắm giữ vị trí này trong suốt 10 năm. Trong khi đó, họ Trương ở Hà Đông trước có vị thế cao nhưng lại bị họ Thôi xúi giục dẫn đến gia tộc chia rẽ.

Trương Hoán kiếp trước vốn lại là một đại đạo độc hành, kiếp này lại trở thành phận vợ lẽ sống thui thủi trong Hà Đông thế gia không hề có một chút tiếng nói. Thế nhưng, cuộc đời y đột ngột rẽ sang hướng khác khi y phát hiện một bí mật động trời liên quan đến thân thế của mình!

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC