Cương Thi Thế Giới: Tế Thế Thiên Sư Convert

Cương Thi Thế Giới: Tế Thế Thiên Sư Convert

Tác giả: Phong Xuy Hội Lãnh
Số chương: 482
Lượt xem: 8616
Tần tùng xuyên qua Cửu thúc cương thi thế giới, lại trở thành Cửu thúc sư đệ.
Khóa lại Thiên Sư hệ thống, chém yêu cứu người hai không lầm.
Mao sơn đạo thuật, mình đồng da sắt, tế thế y đạo.
Tà ma khó khăn nhiễu, vạn quỷ triều bái!
Cửu thúc: “Sư đệ a, không công bố Thiên Sư chi vị, ngươi cũng đừng từ chối.”
Mặc cho Đình Đình: “Trước đây đã nói xong, ngươi cần phải phụ trách đến cùng a!”
Ngưng sương: “Trảm yêu trừ ma, còn không nhanh mang theo ta?”

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC