Comic Bên Trong Đầu Trọc Convert

Comic Bên Trong Đầu Trọc Convert

Tác giả: Đông Sơn Tiểu
Số chương: 202
Lượt xem: 6000
Comic bên trong đầu trọc giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com tại thế giới Marvel, đầu trọc cũng là đại lão, Thanos, Đệ nhất, Deadpool, ảo giác, de-Varax, Tony Stark...

Có X giáo thụ đặt cơ sở, ai dám nói Iron Man ở chính giữa già nua thời điểm sẽ không rụng tóc?!
Mang theo long châu Krillin mô bản xuyên qua đến Marvel, biến thành đầu trọc trương sắt thề phải trên thế gian lưu lại thuộc về mình tia sáng kia!

https://www.uukanshu.com


-------------------------------------

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC