Cơ Giới Huyết Nhục

Cơ Giới Huyết Nhục

Số chương: 11
Lượt xem: 1668

Giới thiệu truyện Cơ Giới Huyết Nhục

Trong ba trăm năm kể từ khi kỷ nguyên mới ra đời, loài người đã thay đổi từ vị trí thống trị của Hải Lam Tinh trở thành đối thủ cạnh tranh. Ô nhiễm, Trùng thú, sinh mệnh uy hiếp dưới máy móc, nhân loại bắt đầu gầy tiến hóa theo một con đường khác. Chuỗi gen bị xiềng xích sau khi được mở ra, trùng thú thiên tai buông xuống, sức mạnh to lớn của máy móc bắt đầu tàn sát bừa bãi. Khi sức mạnh của cá nhân ngày càng mạnh, và thậm chí bắt đầu lấn át luật lệ phía trên, thì xã hội trật tự biến mất.

Có người nói rằng kỷ nguyên mới đã mở ra cánh cửa của thượng đế, một số người khác nói rằng đã mở ra vực thẳm không đáy

Trong thời đại mới đầy rẫy hiểm nguy này, Tề Uyên đã dùng phương thức đánh dấu để đốt sáng lên thiên phú siêu sinh.

Thân thể phàm thai này từ đây tiến hóa vì máy móc huyết nhục! Ta là Tề Uyên, vực thẳm của vực thẳm!

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC