Càn Long Du Giang Nam

Càn Long Du Giang Nam

Số chương: 65
Lượt xem: 16733

Giới thiệu truyện Càn Long du Giang Nam

Ðời nhà Minh từ lúc bị Lý Tự Thành soán nước của vua Thái Tổ, Thuận Trị Hoàng Ðế đem binh qua mà đánh lấy nước lại cải hiệu là Ðại Thanh, đóng đô tại Bắc Kinh, dùng người Mông Cổ cai quản việc quân, đi đánh dẹp từ Bắc chí Nam, tóm thâu thiên hạ, soán ngôi cai trị có chín mười năm dư, truyền đặng bốn đời vua, truyền đến vua Càn Long lên ngôi, vua này rất nên thông minh, việc văn đã hay, nghề võ lại giỏi, hiểu biết thiên văn, thông hay địa lý, những sách chư tử bá gia đều thạo.

Thủa ấy thiên hạ ở yên, người người vui nghiệp làm ăn, tám phương đến cống, muôn nước tới chầu, ngựa thả về núi Nam Sơn, đồ binh khí dẹp vào kho, tu luyện việc văn rất nên có phước, tọa hưởng thanh bình.

Ngày nọ vua Càn Long lâm trào, lúc canh năm đồng hồ điểm ba, bên tả giọng trống Long Phụng, bên hữu đánh chuông Kiển Dương, quan Nội Thị Thái Giám đàn hầu ra trước, cung phi mỹ nữ hầu sau, văn quan võ bá chầu hai bên, vua ngự Kim Loan Ðiện ngồi trên Long Sàng, kế đến quần liêu lớn nhỏ đồng tung hô triều bái, xong rồi, vua truyền chiếu chỉ rằng: " Từ khi trẫm thừa nghiệp Thánh Tổ Thần Thông mà nối ngôi báu này, dưới nhờ sức chư khanh, trên nhờ trời ủng hộ, gió thuận mưa hòa, nước mạnh dân an, hưởng nghiệp thái bình, muôn dân hưởng phước, lúc rảnh rang trẫm có ngụ một câu đối, nếu chư khanh ai đối được sẽ trọng thưởng."

Từ khóa: ,

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC