Bắt Đầu Trở Thành Kim Thủ Chỉ, Bồi Dưỡng Vô Thượng Cường Giả Convert

Bắt Đầu Trở Thành Kim Thủ Chỉ, Bồi Dưỡng Vô Thượng Cường Giả Convert

Thể loại: Huyền huyễn
Số chương: 306
Lượt xem: 6489
【 Phi lô tiểu thuyết Internet tiểu thuyết nguyên sang: Bắt đầu trở thành kim thủ chỉ, bồi dưỡng vô thượng cường giả 】 “Như thế nào người khác xuyên qua là nhân vật chính? Mà ta lại trở thành trong truyền thuyết kim thủ chỉ? Đây là cái tình huống gì?” Kỷ nam tại sau khi xuyên việt dùng bảy ngày thời gian làm rõ tình trạng của mình.

“Tính toán, tất nhiên trở thành kim thủ chỉ, vậy ta xem có năng lực gì.” “A? Ta có thể dùng kiếp trước trò chơi, tiểu thuyết, điện ảnh chờ sản phẩm bên trong kỹ năng và công pháp tới bồi dưỡng cường giả.” “Tiểu tử, nhìn ngươi coi như khả tạo...

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC