Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Tác giả: Lưu Vân
Số chương: 67
Lượt xem: 3390
Thể loại: Đồng nhân, người và xà, ngọt sủng, H
Edit: TrangQA830810, Dâu Tây Nhỏ
Beta: Dâu Tây Nhỏ

Xuyên qua thành một cô gái hái thuốc nhà họ Hứa, lại một một con bạch xà quấn quanh, đây chẳng phải là tình tiết của 'Bạch xà truyện'?             

Sao, ta nữ nhân còn nên hắn là nam nhân còn lý giải được. Quan trọng hơn hết là hắn tới không phải để báo ân mà là báo thù!            

Pháp Hải đại sư, mau tới thu yêu nghiệt này! ! !             

1V1, ngọt sủng, kết HE, cường thủ hào đoạt, nam chủ cấm dục trích tiên hệ

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC