Bạch Cốt Đạo Cung

Bạch Cốt Đạo Cung

Số chương: 478
Lượt xem: 2121

Niệm niệm như pháp, thần ý hóa Côn Luân.Miểu miểu đạo cung, dưới bậc thông thiên tích bạch cốt.... ...Ngàn năm trước, hắn hóa thân làm hoa, chim, cá, côn trùng, tránh né khắp nơi, không chỗ dung thân; trầm luân sau ngàn năm , từ trong luân hồi huyễn diệt trở về, hắn phong mang tuyệt thế, thiên hạ vô song.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC