Không Khép Được Chân

Chương 20

CHƯƠNGt 20:t CHÓPt MŨIt CỌt XÁTt BỨCt PHÙNGt CÔ+Ởt TRONGt PHÒNGt VỪAt ĐIt VỪAt CẮMt TIỂUt HUYỆT+ANHt TRÌNHt ANHt CẮMt HUYỆTt EMt RẤTt TỐT,t BỊt ANHt CẮMt THẬTt THOẢIt
Editor:t Doãnt Song
*******


Từt Nhuyễnt ănt đếnt ngont lànht phátt rat âmt thanht vôt cùngt sắct tình,t Quýt Trìnht ấnt đầut cô,t dùngt sứct đưat dươngt vậtt thọct rat rútt vàot trongt miệngt cô,t chỉt chốct látt saut đót bắnt hếtt toànt bột vàot trongt miệngt cô.


Miệngt Từt Nhuyễnt rấtt nhỏ,t tìnht dịcht bắnt vào,t mùit vịt dàyt đặct từt bênt trongt tảnt ra,t nhưngt mộtt chútt cũngt khôngt chánt ghét,t ngàyt trướct mặtt anht nuốtt hếtt tinht dịch,t cót mộtt ítt tinht dịcht nuốtt khôngt hếtt chảyt rat khoét miệng,t rấtt lưut luyếnt khôngt rờit đemt tinht dịcht ởt khoét miệngt ɭϊếʍƈt sạcht sẽ.


Quýt Trìnht rútt dươngt vậtt từt miệngt côt ra,t tuyt làt vừat rồit đãt bắnt mộtt lần,t nhưngt lúct nàyt khôngt mềmt xuống,t vẫnt căngt cứngt ngẩngt lên,t Quýt Trìnht lôit kéot côt nói:t "Chot anht xemt phíat dướit củat em."


Lúct nàyt Từt Nhuyễnt chot anht xem,t vừat rồit Từt Nhuyễnt ănt cáit đót chot anh,t phíat dướit đãt nổit lênt phảnt ứng,t côt chínht làt trờit sinht phóngt đãng,t thờit điểmt ɭϊếʍƈt cáit đót phíat dướit đãt chảyt rat thậtt nhiềut nước,t làmt quầnt lótt ướtt dính,t càngt khôngt cầnt đềt cậpt tớit quầnt lótt vừat rồit nhétt vàot bênt trongt tiểut huyêt,t bịt ɖâʍt thủyt trongt tiểut huyệtt côt làmt ướt.


Quýt Trìnht nhìnt tiểut huyệt,t đemt quầnt lótt từt bênt trongt huyệtt nhỏt lấyt ra,t lúct lấyt rat mangt theot mộtt đốngt ɖâʍt thủyt chảyt rat ồt ạt,t quầnt lótt đãt ướtt sạcht sẽ.


Thờit khắct khit Quýt Trìnht lấyt quầnt lótt rat từt trongt cơt thểt nổit lênt mộtt loạit cảmt giáct thoảit mái,t Từt Nhuyễnt "ưm"t kêut lên,t Quýt Trìnht ngồit xổmt xuống,t hait ngườit thayt đổit tưt thết vừat rồi,t anht ngồit xổmt xuống,t nhìnt lôngt maot côt mọct đầyt ởt tiểut huyệt,t giữt hait đùit cô,t miệngt tiếnt đếnt phíat trênt tiểut huyệt,t đầut tiênt chópt mũit ởt bụngt nhỏt côt đit xuống,t chópt mũit cọt âmt maot cô,t ngửit thấyt mùit vịt ɖâʍt đãngt ởt tiểut huyệt.


Từt Nhuyễnt cúit đầut nhìnt anht sắct tìnht ngửit tiểut huyệtt cô,t cònt dùngt mũit cọt phíat dưới,t épt lộngt miệngt huyệtt trênt dướit hoạtt động.t
Tốct đột cứt nhưt vậyt làmt bênt trongt côt càngt thêmt ngứa,t càngt thêmt khót nhịn,t nướct ngàyt càngt chảyt rat nhiều.


Saut đót Từt Nhuyễnt mớit hiểut rõt anh,t rốtt cuộct cũngt hiểut tạit saot đờit trướct anht cót thểt chơit mìnht nhưt vậy,t bởit vìt đànt ôngt ởt phươngt diệnt nàyt đềut cót bảnt năng.


Bâyt giờt chínht là,t mũit cọt cọt môit âmt đạo,t saut khit cọt xongt hát mồmt trựct tiếpt ɭϊếʍƈt mộtt vòngt bênt ngoàit môit âmt đạo,t ɭϊếʍƈt âmt maot cô,t ɭϊếʍƈt từngt chútt từngt chútt mộtt cựct kỳt ônt như.


Từt Nhuyễnt thoảit máit cắnt cánht môit cúit đầut nhìnt anh,t bịt anht tácht chânt ra,t giốngt hệtt nhưt đứngt tấn,t anht hát mồmt ɭϊếʍƈ,t đầut lưỡit chuit vào.
Phíat dướit côt vốnt dĩt đãt cót khôngt ítt nước,t chot nênt trựct tiếpt hát mồmt ɭϊếʍƈ,t ɭϊếʍƈt đếnt đâut ɖâʍt thủyt chảyt rat đếnt đó.


Quýt Trìnht ɭϊếʍƈt lápt chot cô,t đầut lưỡit linht hoạtt moit lộngt huyệtt đạo,t hútt ɖâʍt thủyt cô,t Từt Nhuyễnt mềmt nhưt bông,t mắtt thấyt muốnt ngãt xuống,t duỗit tayt bắtt đượct cáit bànt phíat sau,t phòngt bảnt thânt ngãt xuống,t nhìnt anht ɭϊếʍƈt lápt chot cô,t rênt rỉt kêu:t "Ưm...Anht Trìnht ɭϊếʍƈt thậtt tốt...ɭϊếʍƈt tiểut huyệtt emt đếnt thoảit mái...tiếpt tụct ăn....ănt tiểut huyệtt em...."


Quýt Trìnht bópt môngt cô,t tayt vuốtt ve,t miệngt ɭϊếʍƈt rấtt nhanh,t đemt toànt bột tiểut huyệtt côt ănt hết,t ɭϊếʍƈt chot côt rat khôngt ítt nước,t phunt mộtt lúct mớit từt bỏ.


Lầnt trướct Quýt Trìnht ởt trongt phòngt bếp,t rấtt thícht tưt thết từt phíat saut cắmt vàot trongt tiểut huyệtt cô,t bởit vìt tưt thết nàyt tiếnt vàot trongt tiểut huyệtt côt cắmt vôt cùngt sâu,t hơnt nữat cònt đượct sờt môngt lớnt củat cô,t ánht mắtt đánht sâut vàot cựct kỳt thoảit mái.


Saut khit ɭϊếʍƈt xongt anht mớit đứngt dậy,t giúpt Từt Nhuyễnt thayt đổit tưt thế,t quayt lưngt vềt phíat anh,t bópt môngt côt mộtt chút,t Từt Nhuyễnt hiểut anht bópt môngt làt cót ýt gì,t ngoant ngoãnt nângt caot môngt congt lênt chot anht nhìn.
Quýt Trìnht sờt cánht môngt cô,t bẻt ra,t saut đót nhìnt bênt trongt động,t anht đỡt dươngt vậtt cắmt vào.


Mấyt ngàyt nayt hait bọnt họt cơt bảnt mỗit ngàyt đềut cắmt vàot trongt huyệt,t Từt Nhuyễnt cảmt giáct tiểut huyệtt bịt cắmt rộngt rat cònt chưat kịpt khépt lại,t đãt bịt cắmt thêmt lầnt nữa,t nhưngt thậtt rat đểt thoảt mãnt Quýt Trình,t Quýt Trìnht bópt lấyt môngt lớn,t bắtt đầut bạcht bạcht bạcht vat chạmt cô.


Tưt thết saut khit đit vàot làmt hait ngườit sảngt khoái,t Từt Nhuyễnt chốngt tayt lênt bànt thừat nhậnt anht vat chạmt mãnht liệt,t Quýt Trìnht nghiệnt rồi,t bópt môngt cô,t thayt đổit vịt trí,t dươngt vậtt khôngt thuộct vềt cơt thểt cô,t cứt nhưt thết dùngt tưt thết cắmt vàot môngt cô,t đit vềt phíat cửat cắmt cô,t vừat đit vừat cắm.


Từt Nhuyễnt khôngt nghĩt anht thícht chơit kiểut kícht thícht nhưt này,t vừat đit vừat cắmt cònt mangt côt rat ngoàit đểt cắm,t mộtt chútt lạit mộtt chútt cắmt vàot côt rấtt sâu,t mỗit lầnt đỉnht tớit tậnt sâut bênt trong,t màt mỗit lầnt cắmt đềut kêut lên:t "A...Anht Trình...quát sâu...quát sâut rồi...cắmt quát sâu...."


Quýt Trìnht ômt lấyt côt vừat đit vừat cắm,t nướct ởt phíat dướit thuậnt theot đườngt đit nhỏt xuống,t hait ngườit lúct nàyt mớit rat bênt ngoàit bànt ănt cơm,t Từt Nhuyễnt bịt cắmt chảyt nước,t cảmt giáct đoạnt đườngt đit nàyt rấtt xat xôi.


Từt Nhuyễnt quát thoảit máit khôngt nóit nênt lời,t lúct nàyt bịt anht cắmt tiểut huyệtt ởt bênt ngoàit cửa,t côt lấyt tayt giữt lênt cửat nângt môngt caot lên,t thânt thểt uốnt éot tưt thết bịt anht cắm,t Quýt Trìnht bópt môngt côt mộtt trậnt cắmt rútt nhanht chóng,t nóit vớit cô:t "Từt Nhuyễn,t kêut ɖâʍt đãngt mộtt chútt đi,t anht thícht emt phóngt đãng."


Từt Nhuyễnt tayt giữt lênt cạnht cửa,t ngửat đầut hítt sâu,t môngt thừat nhậnt anht vat chạm,t nghet đượct lờit nàyt thoảt mãnt anht kêut lớn:t "Anht Trình...anht cắmt huyệtt emt thậtt sướng....cắmt thậtt sướng....a....muốnt chết....phảit bịt dươngt vậtt lớnt cắmt sảngt khoáit đếnt chết."