Đánh thức con người phi thường trong bạn

Chương 19: Vận Mệnh Cảm Xúc - Thành Công Đích Thực Duy Nhất

PHẦN BA: BẢY NGÀY ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG VẬN MỆNH CỦA BẠN

Chương 19: VẬN MỆNH CẢM XÚC - THÀNH CÔNG ĐÍCH THỰC DUY NHẤT

Ngày một

* Mục tiêu của bạn.

Kiểm soát các cảm xúc thường xuyên của bạn

và bắt đầu uốn nắn một cách ý thức và quyết tâm

các kinh nghiệm sống hằng ngày của bạn.

Không có thành công nào thực sự là thành công mà thiếu thành công của cảm xúc. Tuy nhiên, trong số ba ngàn cảm xúc mà chúng ta có từ ngữ để diễn tả, thì một người bình thường chỉ cảm nghiệm khoảng một chục cảm xúc khác nhau trong một tuần lễ. Điều này không có nghĩa là khả năng cảm xúc của chúng ta chỉ có thế, nhưng nó cho thấy chúng ta bị giới hạn trong việc tập trung vào cảm xúc và trong chức năng sinh lý của chúng ta.

Từ đầu sách đến giờ, chúng ta đã không ngừng tìm hiểu về việc làm chủ các cảm xúc và bạn đã khai triển một tầm mức khá rộng những công cụ để thay đổi một cách nhanh chóng và mạnh mẽ bất kỳ cảm xúc nào bạn mong muốn. Bây giờ bạn hiểu rõ rằng việc thay đổi cách cảm nhận của chính bạn là động lực ẩn đàng sau hầu hết các thái độ cư xử của bạn. Thế nên đây là lúc để bạn khai triển một chương trình năng động cho việc xử lý các mẫu cảm xúc tiêu cực mà bạn thường cảm nghiệm. Một việc cũng quan trọng không kém là bạn tạo cho mình khả năng phát triển về lượng và chất số thời gian mà bạn trải qua trong các trạng thái cảm xúc gồm:

* Chức năng sinh lý

* Tiêu điểm

* Các câu hỏi

* Các khuôn mẫu phụ

* Sử dụng từ ngữ chuyển đổi

* Các ẩn dụ

* Khoa điều khiển bằng liên tưởng

* Các niềm tin

* Tương lai thôi thúc

* Các giá trị

* Các nguyên tắc

* Các kinh nghiệm để đối chiếu

* Cá tính

Mục đích của bài luyện tập hôm nay đơn giản thôi: làm cho bạn ý thức về các mẫu cảm xúc hiện có của bạn và giúp bạn sử dụng tối đa các kỹ năng trên đây khi cần để bảo đảm hình thành định mệnh cảm xúc của bạn mỗi ngày.