Bài Ca Mừng Giáng Sinh

Chú Thích

* Bằng một phần hai mươi đồng bảng Anh.

* Loại tiền của Anh (bằng 5 silinh).

* Rượu vang thêm nước lã, pha đường, hâm nóng.

* Loại rượu làm từ hỗn hợp nước quả, thêm gia vị, rượu vang hoặc rượu mùi.

* Rượu nặng pha nước.