Xuyên không

Truyện ngôn tình xuyên không là truyện mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian, không gian, một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: 

Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. 

Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. 

 Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… 

Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành:

+ Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,…..

+ Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Khuyết Danh

23 tác phẩm

Đinh Mặc

10 tác phẩm