Tiểu Thuyết Trung Quốc

Tiểu thuyết Trung Quốc ngày càng đa dạng về nội dung và thể loại. Tại website này chúng tôi đã phân tiểu thuyết kiếm hiệp và ngôn tình Trung Quốc thành thể loại lớn. Từ đó những cuốn sách thuộc danh mục này sẽ bao gồm những cuốn sách, truyện có bối cảnh, có nguồn gốc từ Trung Quốc để phân biệt với những cuốn tiểu thuyết phương Tây khác.

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Cổ Long

46 tác phẩm

Khuyết Danh

23 tác phẩm

Phan Hồn Nhiên

9 tác phẩm