Thanh mai trúc mã/Oan gia

Thanh mai trúc mã/Oan gia: Các cặp đôi lớn lên cùng nhau, lâu ngày sinh tình/ Các cặp đôi ban đầu hễ gặp nhau là không vừa mắt, đấu đá nhau suốt ngày, đấu đến nỗi lên xe bông luôn.

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Phi Yến

12 tác phẩm

Nghê Đa Hỉ

4 tác phẩm