Nữ cường

Truyện nữ cường ngôn tình là thể loại truyện ngôn tình có những nhân vật nữ sở hữu tính cánh mạnh mẽ (có khi hơn cả đàn ông).

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Ân Tầm

15 tác phẩm

Mặc Bảo Phi Bảo

6 tác phẩm