Đô thị tình duyên

Đô thị tình duyên: là những truyện có chi tiết sinh hoạt bình dị, không có quá nhiều biến cố, mà chỉ đơn giản là thuật lại một đoạn nhân duyên giữa chốn thành thị.

Các tên gọi khác: Truyện ngôn tình đô thị

 

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Khuyết Danh

22 tác phẩm

Ân Tầm

13 tác phẩm

Phi Yến

10 tác phẩm