Dị năng

Dị năng là loại truyện ngôn tình mà nhân vật chính là những người có năng lực siêu nhiên, không người thường nào sánh được

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU