Dị năng

Dị năng là loại truyện ngôn tình mà nhân vật chính là những người có năng lực siêu nhiên, không người thường nào sánh được

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Tư Vũ

2 tác phẩm