Dị giới

Dị giới/ dị giới nguyên thủy: Thế giới khác / Thế giới khác trong bối cảnh nguyên thủy.

Dị giới/ dị giới nguyên thủy là gì?

Truyện về thế giới khác hoặc thế giới khác thời nguyên thủy. Thể loại truyện dị giới còn mang các yếu tố phép thuật, kỳ ảo, được nhiều độc giả yêu thích vì sở hữu cốt truyện khác lạ. Bối cảnh câu chuyện thường là những thế giới không có thật.

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU