Bách hợp

Giới thiệu thể loại truyện bách hợp

Truyện bách hợp là thể loại tình cảm giữa nữ và nữ.

Bách hợp còn là loài hoa biểu tượng cho sự hạnh phúc, hòa hợp và bên nhau cho đến hết cuộc đời, một phần vì tên gọi của loài hoa này. Hoa bách hợp trắng là biểu tượng cho sự thanh cao, nét kiêu sa và sự trong trắng đức hạnh của người con gái. “Nữ tử tựa như hoa bách hợp”.

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Dịch Bạch Thủ

2 tác phẩm

Minh Dã

2 tác phẩm