Sách xuất bản năm 2020: Hồ Chí Minh – Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới

1042 lượt xem | thứ hai, 26/10/2020 - 13:05

Ngày 23/07/2020, tại buổi Lễ công bố sách xuất bản năm 2020, cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới” đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố và ra mắt độc giả.

“Hồ Chí Minh – Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới”

Với mục tiêu thực hiện tốt vai trò của mình đối với Nhà nước, Đảng và toàn dân cũng như kỉ niệm nhiều sự kiện ý nghĩa trong năm, Nhà xuất bản đã đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức, cơ quan, các ban, bộ ngành Trung ương và các tỉnh thực hiện biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong số nhiều cuốn sách được giới thiệu tại buổi Lễ, một cuốn sách để lại nhiều ấn tượng đó là “Hồ Chí Minh – Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghĩ giữa Việt Nam và thế giới”. Sách được sưu tầm, biên soạn bởi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

“Hồ Chí Minh – Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới”

Cuốn sách bao gồm 700 trang với rất nhiều những tư liệu quý giá và hình ảnh chân thực, sinh động những hoạt động quốc tế, hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, cuốn sách cũng nói lên được tư tưởng, nghệ thuật cùng phong cách ngoại giao đặc biệt của Người. Qua đó, thể hiện tình cảm kính trọng, tin yêu cùng niềm tự hào của Đảng và dân tộc đối với Người.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ đầu năm cho đến hiện tại, gần 400 ấn phẩm về các lĩnh vực như chính trị, lý luận, pháp luật, lịch sử, văn hóa-xã hội đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt bạn đọc. Và ở buổi Lễ, nhiều tác phẩm xuất sắc đã được chọn lọc và giới thiệu như: “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; bộ sách “Văn hóa biển đảo Việt Nam”; “Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển kinh tế biển Việt Nam”…

Tất cả đều là những cuốn sách đem lại nhiều giá trị thực tiễn và kiến thức, lý luận được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện đưa vào một cách tỉ mỉ, cẩn thận để đón mừng những ngày lễ trọng đại trong năm 2020.

Thêm vào đó cũng có nhiều tác phẩm ấn tượng khác khai thác và tiếp cận tốt những đề tài được nhiều bạn đọc đọc quan tâm. Qua đó, các tác phẩm này cũng góp phần củng cố, cổ vũ tinh thần và niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.