Sách “Cách mạng Tháng Tám – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ XX”

661 lượt xem | thứ hai, 26/10/2020 - 13:05

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, tác phẩm “Cách mạng Tháng Tám 1945 – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX” đã được Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM giới thiệu và cho ra mắt độc giả. Tác phẩm được thực hiện bởi GS.TS.NGND Trịnh Nhu và PGS.TS Trần Trọng Thơ.

Nguồn tư liệu trong cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ XX” chủ yếu được lấy từ những văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, các báo đương thời, hồi ký hoặc ghi chép từ nhưng người có liên quan như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Trinh, Trần Trọng Kim. Ngoài ra cuốn sách còn có những tài liệu của Pháp như Jean Sainteny, Archimedes Patti…

Đất nước đâu đâu cũng là không khí thắng lợi trong những ngày lịch sử đáng quý ấy. Bằng những tư liệu sống động, chính xác, cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ XX” đã đem đến cho chúng ta những cảm xúc chân thực, ý nghĩa và tự hào đối với sự kiện trọng đại của dân tộc ta.

Sách bao gồm sáu chương, vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về Cách mạng Tháng Tám. Khi đó, Thế chiến thứ hai nổ ra, nước ta bị đặt trong ách thống trị của Pháp – Nhật. Nhiệm vụ giải phóng lúc này được đặt lên hàng đầu, chiến lược cách mạng được thay đổi sao cho phù hợp với tình hình của thế giới và Đảng Cộng sản. Từ đó, Mặt trận Việt Minh ra đời, Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Căn cứ địa Việt Bắc cũng được xây dựng. Toàn quân, toàn dân đồng lòng chống giặc. Để tiến tới Tổng khởi nghĩa, các hình thức đấu tranh được vận dụng một cách triệt để và kết hợp nhuần nhuyễn.

Chớp được thời cơ Nhật đảo chính Pháp vào ngày 09/03/1945, cao trào kháng Nhật cứu quốc diễn ra, đồng thời mượn cơ hội để tiến hành Tổng khởi nghĩa. “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, lời chủ tịch trong bức thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên chống giặc.

Trong suốt những ngày lịch sử đồng lòng khởi nghĩa, đã có nhiều khoảnh khắc ý nghĩa, xúc động được ghi lại. Tại Hà Nội ngày 19/08, tờ “Đông phát” số 6096 đã tường thuật: “Cả Hà Nội như rung chuyển trong tiếng hô khẩu hiệu: “Ủng hộ Việt Minh”, “Chính quyền nhân dân cách mạng”, “Cách mạng thành công muôn năm”, “Lập ủy ban dân quân cách mạng”, “Việt Nam hoàn toàn độc lập”.

Đất nước đâu đâu cũng là không khí thắng lợi trong những ngày lịch sử đáng quý ấy. Bằng những tư liệu sống động, chính xác, cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ XX” đã đem đến cho chúng ta những cảm xúc chân thực, ý nghĩa và tự hào đối với sự kiện trọng đại của dân tộc ta.